Jak oczyszczalnie ścieków wpływają na środowisko?

Odpowiednie zagospodarowanie nieczystości jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Wykorzystanie właściwych urządzeń dla oczyszczalni ścieków pozwala na zminimalizowanie ryzyka oraz sprawną utylizację zanieczyszczeń. Przekonajmy się, jakie zagrożenia wiążą się ze ściekami i w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

 

Ścieki i ich specyfika

Korzystanie z wody w celach bytowo-gospodarczych oraz jej używanie w zastosowaniach przemysłowych powoduje powstawanie ścieków zawierających wiele potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego substancji, które przedostając się do gleby i wód powierzchniowych czy gruntowych mogłyby powodować ryzyko zniszczenia lokalnych ekosystemów i stać się przyczyną zatruć oraz rozwoju chorób. W grę wchodzi tu przede wszystkim obecność wirusów i bakterii np. powszechnie występujące pałeczki Escherichia coli, pierwotniaków, jak choćby lamblii, jak również form przetrwalnikowych płazińców i obleńców. Problemem byłaby także wysoka zawartość związków azotu i fosforu oraz rozpuszczonych gazów, w tym pochodzących z częściowego rozkładu materii organicznej np. siarkowodoru czy amoniaku. W ściekach znajdują się też metale ciężkie, mogące się pojawić głównie w nieczystościach przemysłowych, a więc ołów, arsen, kadm, chrom i rtęć. Niebezpieczna jest też obecność detergentów i tłuszczów.

 

Praca oczyszczalni a bezpieczeństwo

Procesy oczyszczania ścieków pozwalają na usunięcie z nich nie tylko tzw. skratków, czyli składników o największych rozmiarach, ale także substancji zawieszonych i częściowo rozpuszczonych. Stosując metody mechaniczne, chemiczne i biologiczne można pozbyć się wszelkich zagrożeń i doprowadzić do sytuacji, w której woda odprowadzana zwykle do wód powierzchniowych lub gruntowych nie będzie stanowiła żadnego kłopotu. Trzeba jednak pamiętać, że praca oczyszczalni wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obsługującym ją pracownikom, którzy mogą być narażeni na kontakt z substancjami szkodliwymi, a także wyeliminowania uciążliwości w postaci towarzyszących niekiedy pracy poszczególnych systemów odorom. Istniejące technologie m.in. stosowanie filtrów węglowych, skruberów oraz zmgławiania podobnie jak używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez osoby zatrudnione w oczyszczalni pozwalają na wyeliminowanie tych problemów.