Montaż urządzeń technologicznych do instalacji wodno-ściekowych

Zapewniamy fachowy montaż urządzeń technologicznych do przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, renomowanymi markami, które możemy polecić naszym Klientom. Oprócz montażu urządzeń oferujemy też ich dostosowanie do warunków panujących w danym obiekcie. Co więcej, samo zamontowanie maszyn to nie wszystko. Zajmujemy się także ich walidacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi oferowanych przez nas technologii. Usługi montażowe obejmują też rozruch techniczny i technologiczny. Wszelkie prace kończymy dopiero w momencie, gdy mamy pewność, że zamontowane urządzenia technologiczne działają prawidłowo, a wartości minimalnych parametrów osiągają właściwy poziom. Oferujemy również długoterminową współpracę w zakresie eksploatacji ścieków bytowych i przemysłowych, polegającą na bieżącej kontroli oraz konserwacji urządzeń.

 

Rodzaje montowanych urządzeń

Wieloletnie doświadczenie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej pozwala naszym pracownikom na kompleksowe podejście do montażu urządzeń technologicznych wykorzystywanych we wszystkich typach instalacji odprowadzających ścieki. Nasze usługi dotyczą jednak przede wszystkim montażu:

  • urządzeń i elementów wyposażenia przeznaczonych do oczyszczalni ścieków,
  • urządzeń do przepompowni ścieków,
  • urządzeń do obiektów gospodarki osadowej,
  • urządzeń układów podczyszczania i doczyszczania ścieków: dozowanie polimerów, koagulantów itp.,
  • układów i elementów wyposażenia elektrycznego oraz automatyki budowanych obiektów i urządzeń, wraz z uruchomieniem i pomiarami elektrycznymi.

Nasz zespół pomaga Klientom już na etapie doboru odpowiednich urządzeń. Każdy obiekt oraz wykorzystywane w nim maszyny wymagają indywidualnej analizy i wskazania rozwiązań dopasowanych do jego potrzeb. Bez względu na to, czy obsługujemy pompownię, stację uzdatniania wód czy separatory substancji ropopochodnych. W przypadku produktów z zakresu automatyki i zdalnego sterowania, które umożliwiają monitorowanie pracy sieci oraz diagnozowanie problemów technicznych, oprócz doboru oraz montażu oferujemy również stały nadzór i wsparcie techniczne.

Swoje usługi związane z montażem urządzeń technologicznych do obiektów gospodarki wodno-ściekowej oferujemy zarówno Klientom przemysłowym, jak i komunalnym. Zlecenia realizujemy w ramach zamówień publicznych, przetargów sektorowych oraz zleceń prywatnych. Zachęcamy do podjęcia współpracy z firmą CONTECSIM!