Urządzenia układów podczyszczenia

Intensywny rozwój przemysłu i transportu sprawia, że do wód powierzchniowych oraz kanalizacji dostaje się coraz więcej substancji zagrażających ich równowadze biologicznej. Są to między innymi związki ropopochodne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Prawo nakłada więc obowiązek zastosowania systemów podczyszczania. Dotyczy on zarówno przedsiębiorstw (ubojni, stacji benzynowych czy myjni), jak i innych miejsc, takich jak centra miast czy bazy transportowe. Odpowiadając na te potrzeby, wprowadziliśmy do swojej oferty urządzenia układów podczyszczania. Są to najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które posiadają wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia, co jest gwarancją ich bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości. Nasze usługi obejmują montaż urządzeń przeznaczonych do oddzielania poszczególnych zanieczyszczeń, a także urządzeń wielofunkcyjnych.

 

Jakie urządzenia do podczyszczania montujemy?

Wśród montowanych przez nas urządzeń układów podczyszczania są między innymi różnego rodzaju separatory. To elementy umieszczane zaraz za odpływem ścieków, a ich zadaniem jest zatrzymanie już na początku niebezpiecznych substancji, w tym skrobi, tłuszczów i zawiesin. Stosuje się je nie tylko tam, gdzie ścieki zawierają szkodliwe dla środowiska substancje, ale również kiedy mogą powodować problemy eksploatacyjne instalacji kanalizacyjnej.

Na wybór odpowiedniego separatora mają wpływ m in. takie czynniki, jak:

  • wielkość przepływu zanieczyszczeń,
  • warunki pracy,
  • możliwość zabezpieczenia przed mrozem,
  • możliwość pobierania próbek do kontroli składu.

Oprócz montażu urządzeń technologicznych oferujemy również ich bieżące serwisowanie.