Zapraszamy do lektury!

nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Profesjonalny montaż urządzeń podczyszczania. Dlaczego warto zaufać fachowcom?

Istniejące przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają na wszystkie podmioty korzystające z wody wiele ograniczeń. Wśród nich znajdują się wymogi stosowania się do zapisów wydawanego pozwolenia wodnoprawnego zawierającego jasno określone parametry wody, która po użyciu w rozmaitych procesach technologicznych ma być odprowadzana do gruntu albo wód powierzchniowych. Spełnienie wskazanych warunków zwykle oznacza konieczność montażu urządzeń podczyszczania. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, dlaczego tak ważna jest ich prawidłowa instalacja.

Czytaj więcej...

przemysłowa oczyszczalnia ścieków

Najważniejsze parametry techniczne oczyszczalni ścieków przemysłowych

Obowiązujące regulacje związane z ochroną środowiska wymagają, by woda wykorzystywana na potrzeby działalności przemysłowej po zakończeniu procesów, w których była niezbędna, została poddana oczyszczeniu, zanim będzie mogła być przekazana do wód powierzchniowych lub podziemnych. W pozwoleniu wodno-prawnym wydawanym podmiotowi, który ma zamiar używać wody, określa się szczegółowo parametry, jakie muszą być uzyskane w efekcie pracy zainstalowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przekonajmy się, z jakich technik korzysta się najczęściej i które z parametrów mają największe znaczenie.

Czytaj więcej...

zbiornik w oczyszczalni ścieków

Jak oczyszczalnie ścieków wpływają na środowisko?

Odpowiednie zagospodarowanie nieczystości jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Wykorzystanie właściwych urządzeń dla oczyszczalni ścieków pozwala na zminimalizowanie ryzyka oraz sprawną utylizację zanieczyszczeń. Przekonajmy się, jakie zagrożenia wiążą się ze ściekami i w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

Czytaj więcej...

obsługa

Obsługa oczyszczalni przemysłowych. Jakie umiejętności muszą nabyć osoby zajmujące się codzienną eksploatacją urządzeń oczyszczających?

Korzystanie z oczyszczalni przemysłowej pozwala na pozbycie się substancji znajdujących się w ściekach powstających w realizowanych procesach technologicznych. Obsługa oczyszczalni przemysłowej wymaga prawidłowego posługiwania się poszczególnymi urządzeniami oraz przestrzegania reguł BHP. Przekonajmy się, jakie czynności będą realizowane najczęściej i jakie kompetencje będą potrzebne do obsługi.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Co się dzieje ze ściekami, które trafiają do oczyszczalni?

We wszystkich obiektach, w których korzysta się z wody, powstaje z reguły pewna ilość ścieków, która musi zostać prawidłowo zagospodarowana. W przypadku domów mieszkalnych i większości obiektów użytkowych trafiają one do kanalizacji, a stamtąd do oczyszczalni ścieków, by po oczyszczeniu zostać skierowane do wód powierzchniowych lub gruntowych. W pierwszym etapie ścieki muszą być poddane tzw. podczyszczaniu, a w kolejnym procesom biologicznym. Najlepszym sposobem na efektywne radzenie sobie z zanieczyszczeniami poprzemysłowymi albo bytowymi jest więc budowa oraz właściwa eksploatacja oczyszczalni ścieków odpowiednio przystosowanej do konkretnych warunków. Przekonajmy się, w jaki sposób mogą być oczyszczane ścieki.

Czytaj więcej...

przepompownia ścieków

Jak zbudowana jest typowa przepompownia ścieków?

Gospodarka wodnościekowa polega na zastosowaniu nowoczesnych technologii i kompleksowe świadczenie usług np. montażu przepompowni ścieków. Pomoc firmy stawiających przepompownię powinna być już realizowana na etapie projektowym, czyli doboru poszczególnych komponentów instalacji, czy odpowiednich urządzeń. Jak wygląda typowa przepompownia ścieków?

Czytaj więcej...

oczyszczalnia ścieków

Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Zadania i wyzwania

Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, które są przeznaczone do ich oczyszczania. Możemy wyróżnić oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz o przeznaczeniu specjalnym. Bez względu na to, gdzie użytkowana jest oczyszczalnia, niezbędne jest zapewnienie ciągłości jej pracy. Jak działają oczyszczalnie ścieków i co zrobić, aby ich praca była nieprzerwana?

Czytaj więcej...

sprawdzanie działania oczyszczalni

Jak wygląda rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Rozpoczęcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków tuż po jej wybudowaniu musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem tzw. rozruchu. W jego skład wchodzi szereg czynności obejmujących rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. Ten pierwszy dotyczy głównie sprawdzenia kompletności urządzeń i maszyn w instalacjach oraz wstępnej oceny ich funkcjonalności. 

Czytaj więcej...