Obsługa oczyszczalni przemysłowych. Jakie umiejętności muszą nabyć osoby zajmujące się codzienną eksploatacją urządzeń oczyszczających?

Korzystanie z oczyszczalni przemysłowej pozwala na pozbycie się substancji znajdujących się w ściekach powstających w realizowanych procesach technologicznych. Obsługa oczyszczalni przemysłowej wymaga prawidłowego posługiwania się poszczególnymi urządzeniami oraz przestrzegania reguł BHP. Przekonajmy się, jakie czynności będą realizowane najczęściej i jakie kompetencje będą potrzebne do obsługi.

 

Na czym polega obsługa oczyszczalni przemysłowej?

Eksploatacja oczyszczalni ścieków wiąże się z obsługą wszystkich urządzeń pozwalających na zagospodarowywanie i utylizację nieczystości. Zakres potrzebnych prac jest uzależniony od rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych i w szczegółach zależy od ich specyfiki oraz zaleceń producenta zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej. W ramach koniecznych zadań będą się jednak zwykle pojawiały czynności związane z nadzorowaniem funkcjonowania poszczególnych systemów tj. planowaniem i zarządzaniem zdolnościami przerobowymi. Istotne będzie kontrolowanie stanu wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas operacji oczyszczania. W grę wchodzi tu m.in. systematyczne usuwanie nieczystości stałych gromadzących się na kratach i filtrach mechanicznych oraz wybieranie osadów zbierających się w separatorach. W bioreaktorach niezbędne będzie zadbanie o właściwą pracę systemu napowietrzającego, złoża bakteryjnego oraz podłoża, na którym się ono znajduje. Nie można też zapominać o armaturze hydraulicznej i sprzęcie pozwalającym na sterowanie przepływem nieczystości.

 

Jakie kompetencje są potrzebne do obsługi urządzeń stosowanych w oczyszczalniach ścieków?

Poziom kompetencji niezbędnych dla osób obsługujących przemysłową oczyszczalnię ścieków zależy od stopnia jej automatyzacji oraz skomplikowania poszczególnych urządzeń. Zarządzanie całym procesem wymaga wiedzy z zakresu oczyszczania ścieków, a więc wykształcenia kierunkowego np. inżynierii środowiska – technologii wody i ścieków, sanitarnej albo pokrewnej. Nadzorowanie używanego sprzętu wiąże się z umiejętnościami z dziedziny działania instalacji kanalizacyjnych oraz budowy maszyn i urządzeń. Część zadań należy do kategorii prostych prac fizycznych i kompetencje z nimi związane nie wymagają dodatkowych kwalifikacji. Jak oczyszczalnie ścieków wpływają na środowisko? Przeczytaj na naszym blogu