Jak wygląda rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Rozpoczęcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków tuż po jej wybudowaniu musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem tzw. rozruchu. W jego skład wchodzi szereg czynności obejmujących rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. Ten pierwszy dotyczy głównie sprawdzenia kompletności urządzeń i maszyn w instalacjach oraz wstępnej oceny ich funkcjonalności. 

Rozruch hydrauliczny z kolei odnosi się do uruchomienia mechanizmów instalacji w celu przeprowadzenia testów jej pracy przy wykorzystaniu neutralnego medium, najczęściej wody lub oczyszczonych ścieków. W ostatnim etapie, czyli w części rozruchu technologicznego sprawdza się zgodność parametrów technicznych z założeniami projektowymi poprzez uruchomienie instalacji przy użyciu ścieków i osadów.

 

Z jakich czynności składa się rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków?

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchów mechanicznego i hydraulicznego. Ważne jest również zagwarantowanie dopływu odpowiedniej ilości ścieków posiadających dopuszczalne składy. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie działania mechanizmów oczyszczalni podczas pracy w warunkach rzeczywistego obciążenia ściekami i osadami oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do poważnych awarii instalacji. Tego rodzaju testy mają zweryfikować utrzymanie optymalnego przebiegu procesów biologicznych, w tym prawidłowego procesu przeróbki osadów, łącznie ze zbadaniem jego właściwości. Ponadto na tym etapie prowadzi się też szkolenia z zakresu eksploatacji dla załogi pracowniczej.

Rozruch technologiczny przeprowadzany jest najczęściej pod kontrolą Komisji Rozruchowej, która po pomyślnym zakończeniu testów formułuje dla oczyszczalni protokół zatwierdzający jej prawidłowe działanie. W przypadku oczyszczalni ścieków przemysłowych rozruch technologiczny ma jeszcze większe znaczenie niż w przypadku ścieków bytowych lub komunalnych. Ma na to wpływ wysoka szkodliwość ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, które przed trafieniem do kanalizacji muszą być odpowiednio oczyszczone. Przyjmuje się, że nie mogą one przekraczać temperatury 35 stopni Celsjusza oraz ich odczyn musi się mieścić w przedziale między 6,5 a 9,5 pH. Mianowicie nieprawidłowa eksploatacja toksycznych ścieków może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W oczyszczalniach ścieków przemysłowych rozruch technologiczny musi zatem oznaczać szczegółową weryfikację poprawności procesów oczyszczania. Kluczową rolę odgrywa tutaj analiza ścieków surowych, podczyszczonych i oczyszczonych. Niemniej ważne jest badanie osadu czynnego, w tym np. jego wieku czy właściwości sedymentacyjnych. W ofercie naszej firmy rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych wchodzi w skład czynności obejmujących montaż urządzeń technologicznych i jest ostatnim etapem prac doświadczonych specjalistów, którzy w trakcie ich wykonywania uzyskują pewność, że procesy zachodzące w instalacji przebiegają prawidłowo, a wartości minimalnych parametrów osiągają odpowiedni poziom. Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Zadania i wyzwania. Przeczytaj na naszym blogu