Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Zadania i wyzwania

Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, które są przeznaczone do ich oczyszczania. Możemy wyróżnić oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz o przeznaczeniu specjalnym. Bez względu na to, gdzie użytkowana jest oczyszczalnia, niezbędne jest zapewnienie ciągłości jej pracy. Jak działają oczyszczalnie ścieków i co zrobić, aby ich praca była nieprzerwana?

 

Jak konstrukcja oczyszczalni wpływa na ciągłość ich pracy? 

Skuteczność i ciągłość działania oczyszczalni jest uzależniona między innymi od jej budowy. Podczas projektowania systemu należy dobrać takie elementy wyposażenia, które pozwolą na skuteczne pozbywania się szkodliwych związków, czyli unieszkodliwią je, odseparują, a następnie usuną ze ścieków. Dzięki temu eksploatacja ścieków przebiega bezproblemowo. Co więcej, każda oczyszczalnia jest podzielona na trzy podstawowe strefy, dzięki czemu w każdej z nich zachodzą inne procesy, a system działa w sposób ciągły. Mowa tutaj o następujących strefach:

  • strefa podczyszczania (osadnik wstępny), gdzie dochodzi do oddzielenia stałych frakcji od pozostałych ścieków. Osadnik chroni przed silnym wlotem ścieków do komory,
  • strefa właściwego oczyszczania (bioreaktor), w której zachodzi proces właściwego oczyszczania. W tej strefie panują warunki odpowiednie do rozwoju kolonii mikroorganizmów, które następnie odpowiadają za procesy usuwania szkodliwych związków ze ścieków,
  • strefa doczyszczania (osadnik wtórny), gdzie dochodzi do grawitacyjnego oddzielenia osadu nadmiernego od ścieku oczyszczonego.

 

Jakie znaczenie ma serwis dla utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni? 

Budowa oczyszczalni ścieków i podział jej na strefy warunkuje ciągłość pracy systemu. Jednak oprócz tego należy kontrolować jego pracę i regularnie sprawdzać, czy działa właściwie. Mowa tutaj o serwisie oczyszczalni ścieków, który jest niezbędny dla otrzymania oczyszczalni w dobrym stanie.

Co więcej, regularne korzystanie z takich usług pomaga uchronić system przed awariami, których naprawa  może być kosztowna. Takimi pracami powinni zająć się specjaliści, którzy skontrolują stan oczyszczalni, zweryfikują, czy nie dochodzi do niepożądanego wpływu szkodliwych substancji na środowisko naturalne, a w razie potrzeby wykonają również prace związane z konserwacją i naprawą systemu. Jak zbudowana jest typowa przepompownia ścieków? Przeczytaj na naszym blogu