Jak zbudowana jest typowa przepompownia ścieków?

Gospodarka wodnościekowa polega na zastosowaniu nowoczesnych technologii i kompleksowe świadczenie usług np. montażu przepompowni ścieków. Pomoc firmy stawiających przepompownię powinna być już realizowana na etapie projektowym, czyli doboru poszczególnych komponentów instalacji, czy odpowiednich urządzeń. Jak wygląda typowa przepompownia ścieków?

 

Jak powinny działać przepompownie ścieków bytowych?

Niezwykle istotną sprawą w przypadku eksploatacji oczyszczalni ścieków bytowych i przemysłowych jest dobór odpowiedniej mocy i przerobu urządzeń gospodarki wodnościekowej. Do tego ważne jest, aby oczyszczalnie ścieków i urządzenia wykorzystywane w instalacjach wodno-ściekowych muszą być użytkowane zgodnie z szeregiem zasad eksploatacyjnych, które mają ogromny wpływ na ich skuteczność oraz wieloletnią bezawaryjną pracę całej infrastruktury.

 

Budowa typowej przepompowni ścieków

Ideą działania przydomowych przepompowni ścieków bytowych jest transportowanie nieczystości płynnych na dłuższych odcinkach, jak również podnoszenie ich na wyższy poziom wówczas, gdy nie ma technicznej możliwości wykonania kanalizacji grawitacyjnej. Same pojemniki asenizacyjne mogą być różnej wielkości i wykonane z różnych materiałów. Jednym z najlepszych na rynku obecnie jest polietylen PEHD. Oczyszczalnie ścieków nie zawsze muszą być związane z przepompownią, ale jeśli potrzeba jest przenieść ścieki na wyższy poziom, nie innej opcji, jak połączenie w jedną sprawną infrastrukturę zarządzania gospodarką wodnościekową. Drugim obszarem zastosowań przepompowni są gospodarstwa rolne czy też ośrodki wypoczynkowe, które wymagają bardziej rozbudowanych systemów kanalizacyjnych.

Typowa przydomowa przepompownia ścieków to szczelna komora z dnem, pokrywą i włazem (dobieranym do miejsca montażu, ukształtowania terenu). Dodatkowo należy zaprojektować układ tłoczenia (pompę) wraz z urządzeniami zasilającymi i sterującymi. Koszt budowy całej infrastruktury wodnościekowej zależy od tego, z jakich materiałów wykonane będą np. komory na ścieki oraz jaka będzie moc urządzeń zasilających. Co się dzieje ze ściekami, które trafiają do oczyszczalni? Przeczytaj na naszym blogu